Gweithlu, Addysg a Datblygu

News

Gofalu gyda’n gilydd: Fframwaith ar gyfer datblygu'r gweithlu meddygol yng Nghymru

7 Chwefror 2018

twc Copy v2

Gofalu gyda’n Gilydd yw'r fframwaith ar gyfer datblygu'r gweithlu meddygol yng Nghymru. Mae'r fframwaith unigryw hwn yn dangos ein hymrwymiad i feddygon GIG Cymru yn nawr ac yn y dyfodol.

Fe'i datblygwyd trwy gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd gyda phartïon â diddordeb yn y maes gan gynnwys meddygon ar bob lefel a chamau amrywiol eu gyrfaoedd ynghyd â chynrychiolwyr o sefydliadau GIG Cymru, Deoniaeth Cymru, Llywodraeth Cymru, prifysgolion a'r BMA ac ati.

Themâu allweddol:

  • Thema 1: Gofalu gyda’r claf ac o’i gwmpas
  • Thema 2: Gweithlu meddygol wedi’i ymgysylltu a’i rymuso
  • Thema 3: Iechyd a gofal cymdeithasol digidol
  • Thema 4: Arweinyddiaeth ddeinamig
  • Thema 5: Addysg feddygol a datblygiad parhaus rhagorol
  • Thema 6: Gweithlu meddygol cynaliadwy sydd wedi’i drawsnewid
  • Thema 7: Hybu gyrfaoedd ac ehangu mynediad
  • Thema 8: Gweithio mewn tîm amlddisgyblaeth arloesol
Tracy Myhill, Prif Weithredwr, YGAW a Phrif Swyddog Gweithredol Arweiniol ar gyfer y Gweithlu:
"Mae'r fframwaith yn dangos ein hymrwymiad i'n meddygon presennol a'n meddygon yn y dyfodol trwy ei alinio â Egwyddorion Craidd GIG Cymru ac yn dangos ymrwymiad i nodau lles Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)."

Mae'r cyflwyniad ynghlwm yn rhoi trosolwg cyflym o fframwaith Gofalu Gyda’n Gilydd - beth mae'n ei olygu i feddygon, wrth hyfforddi a gweithio i GIG Cymru, a'r hyn y mae'n ei olygu i sefydliadau fel y gallant gefnogi datblygiad ein meddygon.

Dolenni defnyddiol

https://www.youtube.com/watch?v=B7z34NmRNPY

 

http://www.nhsconfed.org/regions-and-eu/welsh-nhs-confederation/nhs-wales-employers/together-we-care

Manylion cysylltu

clem.price@wales.nhs.uk

Ffynhonnell: NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP)