Gweithlu, Addysg a Datblygu

Gyrrfaoedd GIG Cymru

careers

Trwy weithio gyda chydweithwyr GIG Cymru i gefnogi sefydliadau i sicrhau cyflenwad gweithlu’r dyfodol, mae Gwasanaeth Addysg a Datblygu’r Gweithlu [GADG] yn rheoli’r gwasanaeth Gyrfaoedd GIG Cymru cenedlaethol.  Mae’n arwain ar hyrwyddo yr amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa a hyfforddiant sydd ar gael yn GIG Cymru, mae GADG yn gweithio yn agos gyda rhanddeiliaid er mwyn cyflawni:

  • Gwefan Gyrfaeoedd GIG Cymru
  • Rhwydwaith Gyrfaoedd GIG Cymru
  • Rheoli digwyddiadau cenedlaethol, megis Sgiliau Cymru
  • Gwasanaeth ymgynghorol

Mae GADG wedi ffurfio perthynas waith allweddol gyda nifer o bartneriaid, gan gynnwys Gyrfa Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith, sy’n chwarae rhan ganolog wrth gyflwyno gwybodaeth am yrfaoedd o ran GIG Cymru.  Er mwyn cynnal rhwydweithiau lleol a gwella’r gwasanaeth ymgynghorol, mae GADG yn rheoli’r digwyddiadau ymgynghori blynyddol; gan sicrhau bod cynghorwyr/hyfforddwyr gwaith yn derbyn gwybodaeth cywir am y farchnad lafur yn GIG Cymru i’w ddarparu i’w cleientiaid.

Y mae nifer o ffrydd i chi gael eich diweddaru ac ymwneud â’r agenda gyrfaoedd cenedlaethol: