Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Ymarfer dirprwyo

Mae'r gallu i ddirprwyo, neilltuo a goruchwylio yn hanfodol i sicrhau cymwyseddau gweithluoedd. 

Datblygu sgil a chrefft dirprwyo yw un o'r elfennau hanfodol i gefnogi'r defnydd effeithiol o adnoddau a sgiliau staff.  Mae'r canllawiau cenedlaethol hyn yn berthnasol i weithlu cyfan GIG Cymru ac maent yn ategu dull gyffredin o ddirprwyo trwy egluro'r broses ddirprwyo a'r atebolrwydd sy'n gysylltiedig â dirprwyo.

Mae methu â dirprwyo neu ddulliau anghyson o ddirprwyo yn gallu effeithio'n negyddol ar ansawdd gofal a diwylliant yr amgylchedd gwaith.  Mae'n bwysig felly bod dirprwyo yn cael ei ddefnyddio yn briodol a bod yr adnoddau sy'n gysylltiedig â'r canllawiau hyn yn cefnogi'r amcan hwnnw.