Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Cynllunio'ch gweithlu

Cropped Wales map v2

Cynllunio Gweithlu Gyfunedig (Seiliedig ar y Boblogaeth)

Mae gweithlu'r GIG yn yrrwr critigol a galluogydd allweddol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau yn y dyfodol.   Mae Cynllunio Gweithlu gyfunedig (Seiliedig ar y Boblogaeth) yn ystyried yr holl system Ofal Iechyd.  Mae hyn yn cwmpasu o ystod gynhwysfawr o wasanaethau o fewn amgylcheddau'r ysbyty i ystod gynhwysfawr o wasanaethau yn yr economi iched lleol.  Hefyd mae'n ystyried y rôl mae cleifion/gofalwyr yn ei chwarae yn y llwybr gofal.

Mae fframwaith cynllunio GIG Cymru yn mynnu bod sefydliadau GIG o fewn Cymru'n cyflwyno Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) 3 blynedd sy'n disgrifio ymagwedd chwe cham tuag at y cylch cynllunio. (dolen)

Mae llawer o bethau'n effeithio ar gynllunio gweithlu, er enghraifft newidiadau mewn technoleg, tueddiadau poblogaeth, amddifadedd a chyflyrau cronig, disgwyliadau cenedliadol gwahanol, newidiadau mewn cyfeiriad polisi a data ynghylch tueddiadau cyflogaeth lleol.  Hefyd mae ymgysylltu â'r gweithlu ac iechyd a lles y gweithlu'n ffactorau pwysig o ran cadw staff.

Cynhwysir oddeutu 80% o staff GIG a gyflogir ar hyn o bryd yng ngweithlu'r dyfodol. Mae'n bwysig deall pa sgiliau a chymwyseddau sydd eu hangen i gyflenwi gwasanaethau a gynllunir.  Mae'n bwysig deall o ble fydd y sgiliau/cymwyseddau hyn yn dod ac os nad ydynt ar gael yn rhwydd, gwneud darpariaeth i ddatblygu'r rhain.

Felly'n sicrhau gweithlu:

beths puzzle

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau