Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Cymharu eich gweithlu

Offer i gael gwybodaeth am y gweithlu

Mae GIG Cymru yn cyflogi dros 84,000 o weithwyr ac mae pob un ohonynt yn cyfrannu at effeithiolrwydd y GIG.  Cydnabyddir bod gan sefydliadau llwyddiannus gyfoeth o wybodaeth, a bod angen i wybodaeth gadarn am y gweithlu fod yn sail i gynllunio a datblygu’r gweithlu’n effeithiol.

Cesglir amrywiaeth o ddata am y staff a gyflogir yn GIG Cymru drwy’r Cofnod Staff Electronig (ESR) mewn Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd.  Mae gan bob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth Iechyd Reolwr Gwybodaeth y Gweithlu sy’n cael mynediad i ddata am eich gweithlu presennol.

Mae amrywiaeth o offer ar gael, sydd wedi’i datblygu’n lleol ac yn genedlaethol, er mwyn helpu rheolwyr i ddadansoddi data’r gweithlu.

Datblygwyd y dulliau cymharu canlynol gan ddefnyddio data o Warws Data’r ESR:

Yn lleol

Workforce Interactive Tool - User guidance updated August 2016

Workforce Interactive Tool - User guidance updated August 2016

The Workforce Interactive Tool has been developed to provide an easily available comparison between NHS Wales’ organisations across a range of workforce data. (Access to the tool will be managed via the Workforce and Organisation Development Directors in your Organisations)

Skill Mix Analyser user guide

Skill Mix Analyser user guide

The Skill Mix Analyser Tool is a benchmarking tool that provides easily available comparative information that enables organisations to compare themselves with other organisations, and track workforce configuration change over time. (Access to the tool will be managed via the Workforce and Organisation Development Directors

Age profile tool - user guidance August 2016

Age profile tool - user guidance August 2016

The Age Profile and Retirement Tool identifies the age profile and subsequent potential gaps in the workforce. It is not a retirement forecaster but enables organisations to view the age of staff by year, and determine the number of staff in post, according to current age and future years. (Access to the tool will be managed via the Workforce and Organisation Development Directors in your Organisations)

Offeryn asiantaeth a locwm Awst 2016

Offeryn asiantaeth a locwm Awst 2016

The Agency and Locum Tool records the costs incurred through the employment of Agency and Locum staff, and organisations can compare with other organisations and dates. (Access to the tool will be managed via the Workforce and Organisation Development Directors in your Organisations)

StatsCymru

Gwasanaeth am ddim yw StatsCymru sy’n eich galluogi i weld, trin, creu a lawrlwytho tablau gyda data Cymru. Mae’r adran iechyd a gofal cymdeithasol yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am iechyd, gwasanaethau iechyd, a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau