Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Cyflwyno ymarfer uwch

Ymarfer Uwch

Bydd hyrwyddo a defnyddio'r Fframwaith Ymarfer Uwch yn helpu i sbarduno'r gwaith o ail-gynllunio'r gweithlu a helpu sefydliadau i sicrhau fod llywodraethu cadarn yn sail i arferion Ymarferwyr Uwch.

Mae rolau Ymarfer Uwch yn cael eu hystyried yn gynyddol fel yr allwedd i ddatblygu a chyflawni gwasanaethau gofal iechyd. Bydd defnydd o'r Fframwaith yn caniatáu i Ymarferwyr Uwch weithio'n effeithiol ac yn sicrhau fod sefydliadau yn cael y budd pennaf o'r rolau clinigol uwch hyn.

Portffolio Ymarfer Uwch

Mae'r portffolio yn ceisio helpu ymarferwyr uwch i ymgysylltu ag ymchwil, addysgu, rheoli, arweinyddiaeth a gweithgarwch clinigol wrth ddatblygu portffolio o dystiolaeth sy'n dangos ymarfer lefel uwch fel sydd wedi'i amlinellu yn y Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol yng Nghymru (NLIAH 2010).

Bwriad y portffolio yw cael ei ddefnyddio fel adnodd i gefnogi'r broses gwerthuso blynyddol. Yn unol â threfniadau llywodraethu lleol, bydd asesiad ymarfer clinigol yn cael ei gynnal gan glinigwyr priodol a rheolwyr a dylid ei gofnodi yn y portffolio.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau