Gweithlu, Addysg a Datblygu

Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth

workforce tranformation

Mae Cynllunio Trawsnewid y Gweithlu yn greiddiol i’r Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu (GGAD).

Mae angen i sefydliadau gynllunio’u gweithlu yn seiliedig ar anghenion y boblogaeth (yn y tymhorau byr, canolig a hir dymor) er mwyn trefnu a defnyddio’r gweithlu yn effeithlon.

Mae’r adnoddau sydd ar gael i gefnogi hyn yn cael eu cynnwys yn y linciau isod:

Cymharu eich gweithlu

Cael y gorau o’ch gweithlu

Trawsnewid eich gweithlu


Safleoedd rhannu (At ddefnydd staff yn unig)