Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Cynhadledd FFMIC

forum invite

Yn rhan o gylch gorchwyl Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, mae Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru yn rhoi “llais” i fyfyrwyr gofal iechyd er mwyn sicrhau bod myfyrwyr gofal iechyd presennol o Gymru, a’r rhai a ddaw ar eu hôl, yn cael profiad addysgol o ansawdd.

Cynhaliodd Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru ei gynhadledd ar 1 Tachwedd 2017 yng Nghanolfan Christchurch yng Nghasnewydd.

Enw’r gynhadledd oedd ‘Empowerment, the Force is with You’, a mynychodd Matt King OBE, siaradwr gwadd yn y gynhadledd a mentor i gleifion sydd newydd gael anaf i’w hasgwrn cefn, ac Alison Williams, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Daeth dros 150 o bobl i’r gynhadledd.

Daeth mynychwyr o GIG Cymru, prifysgolion a Llywodraeth Cymru, a chawsant eu croesawu i’r digwyddiad gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu a chadeirydd y gynhadledd, Stephen Griffiths. Yn dilyn hyn rhoddodd Julie Rogers, sef Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Gweithlu a Datblygu Sefydliadol o GIG Cymru a Llywodraeth Cymru, anerchiad agoriadol.

Cynhaliodd Dr Chris Jones drafodaeth hefyd. Cadeirydd dros dro Addysg a Gwella Iechyd Cymru yw Chris, sef corff addysg ac iechyd newydd a fydd yn cael ei sefydlu’n ffurfiol yng Nghymru yn 2018.

Yn ogystal â hyn rhoddwyd cyflwyniadau gan fyfyrwyr prifysgol o bob cwr o Gymru, gan gynnwys un gan Jonathan Cliffe o Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust. Adlewyrchodd Jonathan ar ei brofiadau o fod yn fydwraig a bod yn rhan o Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru.

Wrth fyfyrio am y diwrnod, dywedodd Natalie Cox, sef Swyddog Addysg a Gwybodaeth yng Ngwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu a helpodd i gydlynu’r digwyddiad:

“Aeth y digwyddiad rhagddo’n dda ac roeddwn wrth fy modd bod cynifer o bobl wedi dod oedd hefyd yn frwdfrydig ac yn barod i gymryd rhan trwy gydol y dydd. Roedd llawer o ryngweithio ac adborth, a fydd yn helpu i lywio cyfeiriad Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru yn y dyfodol. Hoffwn ddweud diolch yn fawr hefyd i’r siaradwyr. Roeddent yn ysbrydoledig, ac roedd y rhai oedd yn bresennol yn trafod eu cyflwyniadau trwy’r dydd. Hoffwn ddweud diolch hefyd i bawb a ddaeth ynghyd i sicrhau llwyddiant y diwrnod, ac rydw i’n edrych ymlaen at ddigwyddiad nesaf Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru yn 2018”.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau