Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Cyfarfodydd FFMIC

past events whsf

Bydd FFMIC yn cynnal 4 cyfarfod y flwyddyn, yn Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Thachwedd, yng Nghaerdydd. Gwneir trefniadau teithio ar gyfer myfyrwyr a leolir mewn prifysgolion y tu allan i Gaerdydd, a darperir llety i'r myfyrwyr hynny sy'n astudio yng Ngogledd Cymru.

Beth allwch chi ddisgwyl mewn cyfarfod?

Bydd cyfarfodydd yn rhedeg fel arfer o 10yb i 4yp, a bydd yr agenda yn cynnwys eitemau a awgrymrir gan aelodau ynghyd ag eitemau y bydd WEDS yn eu cynnwys i gael cipolwg/barn myfyrwyr ar brosiectau/datblygiadau gwaith cyfredol. Bydd agendâu nodweddiadol yn cynnwys y canlynol:

  • Rhannu profiadau o leoliadau/profiadau dysgu myfyrwyr - slot 1 awr wedi'i neilltuo i roi cyfle i aelod o WHSF rannu ei brofiadau
  • Sesiwn hyfforddiant/dysgu DPP - slot 1-2 awr
  • Datblygiadau/adborth WEDS - slot 1-2 awr
  • Dweud eich dweud, sesiwn agored sy'n gyfle i aelodau drafod unrhywbeth!! - 1 awr

Gweler y cyfarfodydd Blaenorol a chofrestru ar gyfer cyfarfod.

Bob 2 flynedd, bydd FFMIC yn trefnu cynhadledd FFMIC sy'n agored i bob myfyriwr gofal iechyd. Bydd yr agenda yn seiliedig ar thema benodol, a bydd yn cynnwys siaradwyr nodedig a dewis o sesiynau gweithdai, ac mae'n gyfle gwych i ddod i adnabod y GIG y byddwch yn gweithio iddo yn y dyfodol.

Cafod y gynhadledd gyntaf o'r enw "Amrywiaeth" ei chynnal yn 2013 a'i hagor gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Roedd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniadau ynghylch llwyrddibyniaeth a chamdriniaeth yn y cartref, ynghyd â llwyfan i siaradwyr newydd a dewis amrywiol o sesiynau gweithdai. Gweler yr Cynhadledd Gychwynnol Fforwm Iechyd Myfyrwyr Cymru 2013.

Thema cynhadledd 2015 oedd "A ydych chi'n adnabod eich GIG?" ac roedd yn gyfle i fyfyrwyr ddysgu am yr amrywiaeth helaeth o broffesiynau o fewn y GIG yng Nghymru. Agorwyd y gynhadledd gan Ddirprwy Weinidog Iechyd Cymru, ac roedd yn cynnwys cyflwyniad gan Nyrs Ymgynghorol ym maes Gofal y Fron, a gweithdai ar beirianneg glinigol, y lluoedd arfog, claf sydd â phrofiad arbenigol o barlys ymledol a gwyddorau gwaed. Gweler yr Cynhadledd Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 2015.

In this section

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau