Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Buddion ymuno â FFMIC

Benefits of joining the WHSF

Felly, yn gryno, fel cynrychiolydd cwrs ar FFMIC, byddwch yn:

 • Mynd i 4 cyfarfod bob blwyddyn
 • Cynrychioli eich cydfyfyrwyr o'ch cws trwy fynegi eu safbwyntiau, eu pryderon a'u profiadau positif
 • Rhoi adborth ynghylch gwybodaeth i'ch Prifysgol
 • Gwella ymwybyddiaeth o FFMIC yn eich Prifysgol
 • Codi cwestiynau i'w gofyn i Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
 • Cysylltu â Chomisiynydd Addysg Gofal Iechyd Cymru
 • Mynychu cyfarfodydd amlddisgyblaethol
 • Elwa o gyfleoedd DPP
 • Cael cydnabyddiaeth am yr amser a dreulir mewn cyfarfodydd fel oriau mewn lleoliad
 • Hawlio costau teithio
 • Mwynhau cinio blasus!

Beth mae aelodau wedi dweud yn y gorffennol?

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau