Gweithlu, Addysg a Datblygu

Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru

WHSF v3

A ydych chi'n frwdfrydig ynghylch gwella profiad addysgol myfyrwyr gofal iechyd?

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu am yr holl broffesiynau eraill ym maes gofal iechyd?

Yna ymunwch â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (FFMIC) ar ran eich mintai heddiw!

Mae FFMIC yn darparu "llais" i fyfyrwyr gofal iechyd i sicrhau fod myfyrwyr gofal iechyd presennol a rhai'r dyfodol yng Nghymru yn cael profiad addysgol o ansawdd uchel.

Mae Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (FFMIC) yn grŵp arloesol o fyfyrwyr gofal iechyd sy'n frwdfrydig ynghylch llywio profiad dysgu myfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru.

Mae FFMIC yn cynnwys cynrychiolaeth gan gomisiynydd addysg gofal iechyd Cymru (Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu - GGAD) a 2 fyfyriwr o bob cohort o bob cwrs gofal iechyd yng Nghymru, felly beth am gynrychioli eich cohort a'ch prifysgol ac ymuno nawr!

Cysylltwch â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru: