Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Addysg ôl-raddedig

shutterstock 292334429 2

Addysg ôl-raddedig yw lefel yr addysg uwchben cofrestru dechreuol/cymhwyso. Mae addysg gofal iechyd ar lefel ôl-raddedig yn arfogi gweithwyr proffesiynol gyda gwybodaeth ddatblygiedig a sgil yn eu dewis broffesiwn.

Telir ffioedd hyfforddiant ar gyfer pob myfyriwr sydd wedi sicrhau lle wedi'i dalu gan GIG Cymru ar gwrs. Gallai myfyrwyr hefyd fod â hawl i gyflog neu grant. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar Grantiau GIG Cymru.

Manylir ar rywfaint o'r addysg ôl-raddedig mae WEDS yn ei gomisiynu isod, nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr. Yn ychwanegol at hyn, gallai cyllid gael ei gynnig, dan rhai amgylchiadau, ar gyfer addysg gofal iechyd a hyfforddiant lle mae'r angen wedi cael ei adnabod o gynlluniau'r gweithlu /neu strategaeth Llywodraeth Cymru.

Nyrsio cymunedol

Mae'n darparu sgiliau arbenigol a gwybodaeth sut i ymgymryd â swyddogaeth nyrsio cymunedol i nyrsus wedi'u cymhwyso.

Nyrsio Ardal

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Abertawe 

Prifysgol Glyndwr 

Prifysgol De Cymru 

Prifysgol Bangor

Dwy flynedd Rhan amser
Nyrsio Practis Prifysgol De Cymru Dwy flynedd Rhan amser
Nyrsio Pediatrig yn y Gymuned

Prifysgol Caerdydd  

Prifysgol De Cymru

Dwy flynedd Rhan amser
Nyrsio Seiciatrig yn y Gymuned

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Abertawe

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Bangor

Dwy flynedd Rhan amser
Nyrsio Anghenion Dysgu yn y Gymuned Prifysgol Bangor Dwy flynedd Rhan amser
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Arbenigol yn y Gymuned
(Ymwelydd Iechyd)

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Glyndwr 

Un flwyddyn Llawn amser
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Arbenigol yn y Gymuned
Ymwelydd Iechyd

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol De Cymru

Dwy flynedd Rhan amser
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Arbenigol yn y Gymuned
(Nyrsio Ysgol)
Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing)

Prifysgol De Cymru 

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Glyndwr

Un flwyddyn Llawn amser
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Arbenigol yn y Gymuned
(Nyrsio Ysgol)
Prifysgol De Cymru  Dwy flynedd Rhan amser

Fferylliaeth

Mae hyn yn darparu’r wybodaeth ac arbenigedd sydd eu hangen ar fferyllydd clinigol fel y gall ddarparu’r gofal gorau bosibl i gleifion. 

Diploma Ôl-radd mewn Fferylliaeth Glinigol Prifysgol Caerdydd Dwy flynedd Llawn amser

Dychwelyd i Ymarfer

Mae hyn ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol cymwys sydd heb ymarfer am gyfnod, neu ar gyfer y rhai y mae eu cofrestriad â’u corff proffesiynol wedi dod i ben.

Dychwelyd i Ymarfer

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Bangor

Chwe mis Rhan amser

Ymarfer uwch/estynedig

Gall gweithwyr iechyd proffesiynol wneud un modiwl sengl annibynnol neu radd Meistr lawn i’w cefnogi yn eu rôl estynedig.

Presgripsiynu anfeddygol

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy’n presgripsiynu meddyginiaethau, gorchuddion a theclynnau meddygol nad ydynt yn feddygon.

Presgripsiynu Annibynnol Llawn

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Bangor

Un flwyddyn Rhan amser
Presgripsiynu Atodol

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Bangor

Un flwyddyn Rhan amser
Presgripsiynu Annibynnol Cyfyngedig

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Glyndwr

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Bangor

Un flwyddyn Rhan amser
Awdurdodi Trallwyso Cydrannau o Waed yn Anfeddygol Prifysgol Abertawe Un flwyddyn Rhan amser

Gwyddor Gofal Iechyd - Hyfforddiant Gwyddonol Arbenigol Uwch

Hyfforddiant pwrpasol yn y gwaith y caiff ei gefnogi gan gwrs academaidd ar lefel ddoethurol ar gyfer gwyddonwyr clinigol cofrestredig.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau