Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Addysg cyn-cofrestru

shutterstock 310263716

Addysg gofal iechyd cyn-cofrestru yw'r lefel o addysg angenrheidiol ar gyfer mynediad i broffesiwn. Daw myfyrwyr ar gwrs gofal iechyd proffesiynol yn gofestredig (gorfodol neu wirfoddol) wrth gymhwyso/cofrestru.

Gellir gweld y prif raglenni addysg cyn-cofrestru sy'n ailredeg a gomisiynir gan WEDS pob blwyddyn isod. Yn ychwanegol at hyn, gallai cyllid gael ei gynnig, dan rhai amgylchiadau, ar gyfer addysg gofal iechyd a hyfforddiant lle mae'r angen wedi cael ei adnabod o gynlluniau'r gweithlu /neu strategaeth Llywodraeth Cymru.

Telir ffioedd hyfforddiant ar gyfer pob myfyriwr sydd wedi sicrhau lle wedi'i dalu gan GIG Cymru ar gwrs. Gallai myfyrwyr hefyd fod â hawl i gyflog neu grant. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar Gwasanaethau Gwobrau Myfyrwyr GIG Cymru

Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

BSc (Anrh) mewn Maeth Dynol a Dieteteg Prifysgol Metropolitan Caerdydd Tair blynedd Llawn amser
Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg Prifysgol Metropolitan Caerdydd Dwy flynedd Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Therapi Galwedigaethol

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol  Glyndwr

Tair blynedd Llawn amser
Diploma Ôl-raddedig mewn Therapi Galwedigaethol Prifysgol Caerdydd Dwy flynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Ymarfer yr Adran Lawdriniaethol Prifysgol Caerdydd Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Orthopteg Prifysgol y tu allan i Gymru Tair blynedd Llawn amser
Diploma mewn Gwyddor Barafeddygol Prifysgol Abertawe Dwy flynedd Llawn amser
Cwrs Trosi i Dechnegwyr Meddygol Brys Prifysgol Abertawe Un flwyddyn Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Ffisiotherapi Prifysgol Caerdydd Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Podiatreg Prifysgol Metropolitan Caerdydd Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Radiograffeg Ddiagnostig a Delweddu

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Bangor

Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Radiotherapi ac Oncoleg Prifysgol Caerdydd Tair blynedd Llawn amser
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Diagnostig)

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Bangor

Un flwyddyn Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Therapydd Iaith a Lleferydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd Tair blynedd Llawn amser

Deintyddol

Diploma mewn Hylendid Deintyddol Prifysgol caerdydd Dwy flynedd Llawn amser
BSc mewn Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol Prifysgol Caerdydd Tair blynedd Llawn amser

Gwyddor Gofal Iechyd

BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Gardiaidd) Prifysgol Abertawe Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Awdioleg) Prifysgol Abertawe Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Gwyddor Anadlu a Chysgu) Prifysgol Abertawe Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Meddygaeth Niwclear) Prifysgol Abertawe Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Niwroffisioleg) Prifysgol Abertawe Tair blynedd Llawn amser
BSc Peirianneg Glinigol PGL ac mewn gwasanaeth Tair blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd - Gwyddor Fiofeddygol (gwyddor gwaed / gwyddor celloedd / gwyddor geneteg / gwyddor heintiadau) Prifysgol Metropolitan Caerdydd Tair blynedd Llawn amser
MSc Gwyddor Gwaed - Biocemeg Glinigol Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc Gwyddor Gwaed - Genomeg Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc Gwyddoniaeth Glinigol - Ffiseg Feddygol Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc mewn Peirianneg Glinigol Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc Gwyddorau Celloedd - Gwyddorau Atgenhedlu - Embryoleg Glinigol ac Androleg Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc Gwyddor Gwaed - Imiwnoleg Glinigol Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc Gwyddor Gwaed - Histogydnawsedd a Geneteg Imiwnedd Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc Gwyddor Gwaed - Haematoleg a Gwyddor Trallwyso Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc  Gwyddoniaeth Glinigol yn y Gwyddorau Niwrosynhwyraidd - Niwroffisioleg Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc  Gwyddoniaeth Glinigol yn y Gwyddorau Niwrosynhwyraidd - Awdioleg Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc  Gwyddoniaeth Glinigol yn y Gwyddorau Niwrosynhwyraidd - Ffisioleg Gardiaidd Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
M.Sc. Clinical Science in Neurosensory Sciences - Cardiac Physiology Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc Cwnsela Genomig Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
MSc yn y Gwyddorau Cellog - Histopatholeg Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd LLawn amser
MSc yn y Gwyddorau Cellog - Sytopatholeg Y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Tair blynedd Llawn amser
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Darlunio Meddygol Prifysgol Caerdydd Dwy flynedd LLawn amser

Nursing and Midwifery

BN (Anrh) Nyrsio (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl)

Prifysgol Bangor 

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol De Cymru 

Prifysgol Abertawe

Tair blynedd Llawn amser
BN (Anrh) Nyrsio (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl)

Prifysgol Bangor 

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Abertawe

Pedair blynedd Rhan amser
BN (Anrh) Nyrsio (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl)

Prifysgol Bangor 

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol De Cymru  

Prifysgol Abertawe

Dwy flynedd  i Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd Llawn amser
Diploma Ôl-raddedig mewn Nyrsio (pob cangen) Prifysgol Bangor Dwy flynedd i’r rhai sydd â gradd gyntaf berthnasol Llawn amser
MSc Nyrsio (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl) Prifysgol Abertawe Dwy years i’r rhai sydd â gradd gyntaf berthnasol Llawn amser
BN (Nyrsio) Nyrsio (Anableddau Dysgu)

Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Tair blynedd Llawn amser
BN (Anrh) Nyrsio (Anableddau Dysgu)

Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Pedair blynedd Rhan amser
BN (Anrh) Nyrsio (Anableddau Dysgu)

Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Dwy flynedd i Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd Llawn amser
BMid Baglor mewn Bydwreigiaeth (Anrh)

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd 

Prifysgol Abertawe 

Prifysgol De Cymru

Tair blynedd Llawn amser

Arall

Cymdeithion Meddygol

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Bangor

Dwy flynedd Llawn amser

Fferylliaeth

Hyfforddiant Fferylliaeth Cyn cofrestru Prifysgol Caerdydd  Un flwyddyn Llawn amser
Technegwyr Fferyllfa Prifysgol Caerdydd ac mewn gwasanaeth Dwy flynedd Llawn amser

Seicoleg

PhD mewn Seicoleg Clinigol Prifysgol Caerdydd  Tair blynedd Llawn amser

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau