Gweithlu, Addysg a Datblygu

Comisiynu a chytundebu addysg

education contracting v2

Un o brif swyddogaethau WEDS yw i gynnal cyflenwad cyson o weithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig ar gyfer GIG Cymru (Mae hyn yn cynnwys pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol heblaw am feddygon a deintyddion sy'n cael eu cyllido'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru).

Mae gan Gytundebu a Chomisiynu Addysg ddwy elfen:

Cytundebu Addysg

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) yn cytundebu'n bennaf gyda'r sector Addysg Uwch ar gyfer darparu hyfforddiant gofal iechyd israddedig ac ôl-raddedig.

Comisiynu Addysg

Fel comisiynydd addysg ar gyfetr gweithlu anfeddygol GIG Cymru, mae WEDS yn cynghori Llywodraeth Cymru pob blwyddyn am y nifer o leoedd hyfforddiant gofal iechyd sydd eu hangen i gyfarfod angen gweithlu cyfredol GIG Cymru ac i'r dyfdol. Mae hyn yn cynnwys addysg broffesiynol israddedig ac ôl-raddedig.

Am fanylion pellach ar faes penodol cytundebu a chomisiynu addysg, dewiswch o un o'r botymau isod.