Gweithlu, Addysg a Datblygu

Adnoddau gweithlu

Hidlwch ddogfennau

Showing 122 files

Teitl Categori Dyddiad cyhoeddi
Adnoddau’r gweithlu i reolwyr - Tachwedd 2017 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 02/05/2018
Canfyddiadau fferyllwyr cyn cofrestru a’u tiwtoriaid Datblygu addysg 15/03/2018
Addysg - rhaglen strategol ar gyfer newid - Ionawr 2017 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Adnodd Iechyd a Lles Seicolegol Staff GIG Cymru Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Advanced Practice/Extended Skills Education Funding Guidance Comisiynu a chytundebu addysg 26/06/2018
Age profile tool - user guidance August 2016 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Archwiliad Addysgol Sbôc 2013 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Astudiaethau achos - rolau a modelau Roles and models 14/11/2018
Briwiau pwysedd yng Nghymru Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Bydwreigiaeth - Cyflwyniad Hayley Forbes Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Canllawiau i wneud archwiliad addysgol o amgylchedd dysgu ymarfer Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Côd Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr GIG Cymru Datblygu addysg 18/04/2017
Côd Ymddygiad i Weithwyr Cynnal Gofal Iechyd yng Nghymru Datblygu addysg 03/05/2017
Competence based approach to workforce redesign Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 27/03/2017
Cyflwyniad gyrfaoedd GIG Cymru Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 28/02/2018
Cymraeg i oedolion Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Cymru Gyfan - Canllawiau ar Gyfer - Dirprwyo Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 21/03/2017
Cymuned Myfyriwr ac Addysgwr Gwella 1000 o Fywydau Mawrth 2014 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Cynhadledd Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 2015 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Cynhadledd Gychwynnol Fforwm Iechyd Myfyrwyr Cymru 2013 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 06/03/2018
Cynllunio Gweithlu Canllaw ac Adnodd - Mehefin 2017 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 19/06/2018
Cysoni Sgiliau Nyrsio Set Sgiliau Nyrsio GIG Cymru Gyfan ar gyfer Dementia a Nam Gwybyddol Datblygu addysg 20/03/2017
Cysoni Sgiliau Nyrsio – Canllawiau Fframwaith Llywodraethu Cymru Gyfan 2014 Datblygu addysg 20/03/2017
Datblygu ac ymgorffori gwerthoedd ac ymddygiad y sefydliad Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Datblygu elfennau gweithlu cynlluniau integredig Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 16/10/2017
Developing outstanding engagement in health Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Egwyddorion Craidd Preceptoriaeth Datblygu addysg 18/04/2017
Egwyddorion Cylchdroi Staff yng Nghymru Datblygu addysg 20/03/2017
Egwyddorion Dethol a Derbyn Cymru Gyfan 2011 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Elfennau ECG 12 gwifren rhan 1 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Elfennau ECG 12 gwifren rhan 2 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Elfennau ECG 12 gwifren rhan 3 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Elfennau ECG 12 gwifren rhan 4 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Ffocws ar Dueddiadau Absenoldebau Salwch yn GIG Cymru Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 06/04/2017
Ffocws ar Feddygon Teulu a gweithlu’r ymarfer Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Ffocws ar oedran gweithlu GIG Cymru 2015 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 05/04/2017
Fframwaith Datblygu Sgiliau a Gyrfa GIG Cymru - Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd i gefnogi - Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 06/08/2018
Fframwaith Datblygu Sgiliau a Gyrfa GIG Cymru ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd i gefnogi Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Datblygu addysg 16/05/2017
Fframwaith llywodraethu cymdeithion meddygol Cymru gyfan Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 27/04/2017
Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol yng Nghymru Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 21/03/2017
Guidance - Specialist community public health nursing Comisiynu a chytundebu addysg 28/12/2017
Guidance for Specialist Community Nursing Education Comisiynu a chytundebu addysg 28/12/2017
Guidance for Trust and LHB health and wellbeing Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Gwella ymarfer tra mewn lleoliad Gorffennaf 2015 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Gyrfaoedd GIG Cymru Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Healthcare scientists guidance STP Jan 2019 Comisiynu a chytundebu addysg 14/01/2018
Hyfforddi Clustfyddar - Ebrill 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Hyfforddi’r fferyllwyr ar gyfer y dyfodol Datblygu addysg 02/08/2017
Infograph - The age of the NHS Wales workforce 2015 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 27/04/2017
Isafswm Safonau Ansawdd Datblygu addysg 31/01/2018
Mae ein lles yn bwysig Iechyd a lles 25/01/2018
Maes Ymarfer Nyrsio Anableddau Dysgu 2012 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Maes Ymarfer Nyrsio Iechyd Meddwl 2012 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Maes Ymarfer Nyrsio Iechyd Plant 2012 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Maes Ymarfer Nyrsio Oedolion 2012 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Materion Lles i Reolwyr Iechyd a lles 01/02/2018
Mecanweithiau Gwerthuso 2011 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Menter Cymru Gyfan ar gyfer Addysg Nyrsio a Bydwreigiaeth 2012 Comisiynu a chytundebu addysg 08/05/2018
Minutes 13th November 2015 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Minutes 17th July 2015 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Minutes 19th March 2012 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Minutes 9th January 2013 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Newly Qualified Year 1 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
NHS Wales careers presentation part 2 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 28/02/2018
NHS Wales Health & Wellbeing Charter Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
NHS Wales key themes January 2015 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 16/10/2017
NHS Wales skills and career framework for Healthcare Support Workers Comisiynu a chytundebu addysg 11/05/2017
NHS Wales Workforce Age Profile 2015 - Infographic Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 27/04/2017
NLIAH advanced practice - portfolio report Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 21/03/2017
Nodiadau Cyfarfod 10 Hydref 2014 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Nodiadau Cyfarfod 12 Hydref 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Nodiadau Cyfarfod 15 Ebrill 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Nodiadau Cyfarfod 15 Ionawr 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Nodiadau Cyfarfod 18 Hydref 2012 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Nodiadau Cyfarfod 18 Ionawr 2017 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Nodiadau Cyfarfod 19 Ebrill 2017 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Nodiadau Cyfarfod 19 Gorffennaf 2017 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 30/10/2017
Nodiadau Cyfarfod 24 Ebrill 2015 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Nodiadau Cyfarfod 27 Mehefin 2014 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Nodiadau Cyfarfod 29 Ionawr 2015 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Nodiadau Cyfarfod 29 Tachwedd 2013 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Nodiadau Cyfarfod 4 Gorffennaf 2013 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Nodiadau Cyfarfod 4 Mawrth 2013 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 02/02/2017
Nodiadau Cyfarfod 7 Mawrth 2014 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 21/02/2017
Nomination form Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 17/07/2018
Nyrs Gofrestredig Blwyddyn Un Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Offeryn asiantaeth a locwm Awst 2016 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Optimal application of NHS terms and conditions Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 11/04/2018
Overview Healthcare Inspectorate Wales April 2015 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Podiatreg Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 30/10/2017
Pre registration nursing degree funding route guidance Comisiynu a chytundebu addysg 11/07/2018
Producing a workforce development project plan Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Prosiect 95% Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Return to practice guidance Comisiynu a chytundebu addysg 28/12/2017
Rhoi organau Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 11/07/2017
Rol Dietegydd ac yfed digon o hylif - Gorffennaf 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Role of Chair April 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 04/05/2017
Role of Committee Secretary 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 04/05/2017
Role of Communications Officer 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 04/05/2017
Role of Conference and Promotions Officer 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 04/05/2017
Role of Course Representative 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 04/05/2017
Sicrwydd Ansawdd Fferylliaeth Datblygu addysg 02/08/2017
Skill Mix Analyser user guide Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Standards and guidance for role redesign in the NHS in Wales Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 27/03/2017
Sticeri Risg Uchel - Ionawr 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Teimlo'r Pwls - Gweithio mewn tîm Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 16/10/2017
Teimlo'r Pwls - Iechyd, lles a sut rydym yn gweithio Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 16/10/2017
Teimlo'r Pwls - Pa mor dda ydych chi’n cael eich cefnogi? Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 16/10/2017
Teimlo'r Pwls - Sut beth yw gwaith i chi? Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 16/10/2017
Teimlo'r Pwls - Ymddiriedaeth, penderfyniadau a pherchnogaeth Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 16/10/2017
Teimnlo'r Pwls - Ansawdd gofal Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 01/02/2018
The field of Clinical and Rehabilitation Engineering Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Trefniadau Mentora ledled Cymru Datblygu addysg 20/03/2017
Tueddiadau yng Ngweithlu GIG Cymru Mawrth 2017 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 14/02/2018
WHSF - Who are we? Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 28/02/2018
Workforce Interactive Tool - User guidance updated August 2016 Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 17/10/2017
Workforce planning guidance and resource Primary Care Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 08/05/2018
Y Broses o Gomisiynu Addysg Comisiynu a chytundebu addysg 05/01/2017
Ymgynghoriad Bwrseriaeth Lloegr Ebrill 2016 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017
Ymgyslltu a'ch staff: adnodd ymgysylltu a staff GIG Cymru Trawsnewid y gweithlu, cynllunio a gwybodaeth 20/03/2017
Ysbyty Maes 203 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 30/10/2017
Ysbyty’r Maes Hydref 14 Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru 03/07/2017