Gweithlu, Addysg a Datblygu

Dylunio ac ail-ddylunio rolau presennol a newydd

Mae Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu wedi dylunio fersiwn rhyngweithiol o’r pecyn Ailgynllunio Rolau. Mae’r adnodd hwn wedi ei ddatblygu er mwyn cynorthwyo rheolwyr gyda’r broses o drawsnewid y gweithlu a’r gymysgedd o sgiliau, a fydd yn gallu eich helpu

Read More

Repository of Useful Things

Gofalu gyda’n gilydd: Fframwaith ar gyfer datblygu'r gweithlu meddygol yng Nghymru

Gofalu gyda’n Gilydd yw’r fframwaith ar gyfer datblygu’r gweithlu meddygol yng Nghymru. Mae’r fframwaith unigryw hwn yn dangos ein hymrwymiad i feddygon GIG Cymru yn nawr ac yn y dyfodol.

Read More

twc Copy

Iechyd a lles staff

Mae canllawiau newydd am Iechyd a Lles wedi eu datblygu am y tro cyntaf gan staff GIG Cymru, trwy gydweithio â’r Undebau Llafur. Mae’r canllawiau yn helpu staff i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau i’w galluogi i wneud dewisiadau gwell o ran eu hiechyd a’u lles eu hunain.

Read More

health and wellbeing slider image

Mae Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu (GGAD) yn un o’r niferoedd o weithredoedd sy’n cael eu cynnal. Mae y meysydd gwaith allweddol yn cynnwys, cynllunio gweithlu strategol ar gyfer GIG Cymru ynghyd â chomisiynu addysg ar gyfer y gweithlu iechyd proffesiynol.

Mae Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu bellach yn rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru ar 1 Hydref 2018. Mae’n awdurdod iechyd arbennig yn GIG Cymru, ac mae wedi ei greu trwy ddod â thri sefydliad iechyd pwysig at ei gilydd – Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu a Chanolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion.

Gan eistedd ochr yn ochr â byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau, mae gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru rôl bwysig i’w chwarae wrth addysgu, hyfforddi, datblygu a llunio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Mae ei swyddogaethau pennaf yn cynnwys y canlynol: addysg a hyfforddiant, datblygu a moderneiddio’r gweithlu, datblygu arweinyddiaeth, cynllunio’r gweithlu yn strategol, deallusrwydd y gweithlu, gyrfaoedd ac ehangu mynediad.